SURV Fibernät Ekonomisk Förening

Org.nr: 769621-4738

 

E-post: surv@surv.se

 

Styrelsen består av följande personer:

 

 

Ordförande

 

Anna Altner 31939

anna.altner@sodra.com

Styrelseledamöter
Jan-Erik Wahlström 0767-929659

janerik.wahlstrom@telia.com

Karin Örnerkrans 30702

tomesas@telia.com

Martin Davidsson 15832

martin.davidsson@vattenfall.com

Karl-Arne Eliasson 31025

info@marbogarden.com

 
Styrelsesuppleanter
Olof Edvinsson 38777

olof@systemhall.com

Arne Svensson 31201

arne_svensson57@yahoo.com

 
Revisor Ann-Christin Karlsson
Revisorssuppleant Björn Tarvis
 
Valberedning Bertil Nilsson
Sigvard Edvardsson

SURV Fibernät